Apostem per les intervencions no farmacològiques

 

Mantes sensorials

Mantes sensorials

Que són les mantes sensorials? Unes mantes que contenen un conjunt variat de elements físics tàctils com cremalleres, diferents classes de botons, diferents textures, pom-poms, trenes, etc...

A qui van adreçades? A les persones amb deteriorament cognitiu o demència i a totes aquelles persones que necessiten treballar la mobilitat de les mans.

Per a que serveixen? Per tranquil·litzar i relaxar alhora que estimulen el cervell i fan un treball funcional.

Montesori

Activitats Montessori

Què és el mètode Montessori? És un model educatiu ideat per l’educadora i metgessa italiana Maria Montessori adreçada a infants que actualment també s’aplica a persones grans.

Aquí va adreçat? a persones grans que puguin tenir Alzheimer i Parkinson, entre d’altres, buscant un entrenament cognitiu i funcional, així com involucrar els sentits dels participants. És a dir, que els residents mantinguin les seves capacitats cognitives i interactuen amb l’entorn físic i humà que els envolta.

Quins són els beneficis? Repercuteix de manera positiva en alguna de les activitats de la vida diària, afavoreix a la interacció i comunicació amb els altres residents, pot aconseguir confiança en ells mateixos, ajudar a controlar el seu propi cos, etc.

 

Estimulació basal

Estimulació basal

Qué es l'estimulación basal? És una acció no terapèutica que busca la manera de potenciar la comunicació de la persona amb demència, potenciar la interacció amb l’altre i ajudar-la en el seu propi desenvolupament.

A qui va adreçat? Té un ampli ventall; sobretot, a nens amb discapacitat, persones amb demència i en persones amb patologies mentals.

Quins són els beneficis? El benefici principal és entendre la persona que tenim al davant, trobar-hi coses en comú. També, l’acompanyament en el seu dia a dia. Però és beneficiós per la persona en qüestió i per la persona que li ofereix les possibilitats.

 

Teràpies amb nines

Teràpia amb nines

Què és la teràpia amb nines? Mitjançant l’ utilització de nines per a tenir-ne cura, s’estimula la part cognitiva dels pacients, recreant el seu rol matern o patern.

Aquí va adreçat? A les persones amb deteriorament cognitiu o demència i a totes aquelles persones que els hi agradi la música.

Quins són els beneficis? Millores cognitives , físiques, socio – emocionals i espirituals. Afavoreix la comunicació, millorant l’autoestima i l’estat d’ànim, incentivant el moviment, l’expressió, la creativitat...

 

Teràpia amb música

Teràpia amb música

Què és la teràpia amb música? La musicoteràpia consisteix en l’ús de la música i els seus elements (ritme, melodia, harmonia, timbre...) amb finalitats terapèutiques.

A qui va adreçat? Té un ampli ventall; sobretot, a nens amb discapacitat, persones amb demència i en persones amb patologies mentals.

Quins són els beneficis? El benefici principal és entendre la persona que tenim al davant, trobar-hi coses en comú. També, l’acompanyament en el seu dia a dia. Però és beneficiós per la persona en qüestió i per la persona que li ofereix les possibilitats.

 

Teràpia amb gossos

Teràpia amb gossos

Teràpia és un programa on la unitat d’intervenció treballa durant tota la sessió amb el professional del centre. S’aconsegueix arribar de forma lúdica i ràpida a la persona, i aconseguir els objectius terapèutics fixats a l’inici de les sessions.

Aquesta activitat es pot realitzar amb les persones que presenten una demència avançada, depressió i/o presenten capacitats conservades.

Presenta beneficis Psicològics i Físics:

  • Augmentar el contacte amb la realitat de les persones, especialment per a les que pateixen malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.
  • Millorar l’estat d’ànim i els quadres depressius. Per les persones grans suposa també una novetat beneficiosa.
  • Es fomenta la socialització de les persones grans i la col·laboració amb els seus cuidadors.
  • Els gossos fomenten el contacte social i faciliten les relacions interpersonals.
  • Incrementa l’exercici i les habilitats motores, a través de jocs adaptats, les carícies i el raspallat dels gossos.

 

 

Residència ORS Rosselló
93 217 10 28

C/ Rosselló, 380 - 382
08025 Barcelona
www.orsresidencia.com
rossello@orsresidencia.com

Residència Casal Oller
93 889 83 05

C/ Major, 91-93
08550 Hostalets de Balenyà
www.casaloller.com
info@casaloller.com

Seu central ORS
636 38 36 18

C/ Muntaner, 267 3r 2a B
08021 Barcelona
www.orsresidencies.com
info@orsresidencies.com